„Kerekasztal beszélgetés” - 2020. január 15.


 

 

 

 

 „Kerekasztal beszélgetés”

- 2020. január 15. –

Ferencszállás, Közösségi Ház

 

A rendezvény célja a projektidőszakban egy alkalommal a lebonyolított események folyamatának elemzése, a kitűzött céloknak való megfelelés és az eredmények értékelése a lakosság bevonásával.

Az eddig lezajlott események minden tekintetben sikerrel szolgálták a célközönség igényeinek kielégítését a kulturális, sport, szórakoztató, oktatási, tájékoztatási céljuknak megfelelően. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt esztendőben sikeresen megvalósult az adott célterületen élő lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzése és a helyi felelősségtudat erősítése, hiszen a váltakozó méretű rendezvények támaszkodtak a különböző szakmai és önkéntes alapú lakossági igényekre és közreműködésre. Törekedtünk arra, hogy a közösség igényére reflektálva megvalósuljon a közösségi kezdeményezés, a közös előkészítés majd megvalósítás tovább erősítette a közösség fejlődését. Mindez természetesen hozzájárult a közösséghez tartozás érzésének erősödéséhez, a helyi identitástudat kialakulásához, erősödéséhez is. A rendezvény során számba vettük az elmúlt időszak eseményeit is. Sikeresen valósítottuk meg például a Bringasuli rendezvényünket, ahol közlekedésbiztonsági tájékoztatás, balesetmegelőzés, biztonsági figyelmeztetések, szabálykövető felelős magatartás kialakítása volt a cél minden korosztályban, különös tekintettel az iskolás korúakra, akik főleg szünidőben gyakran ülnek nyeregbe. Szeretnénk ezt a hasznos rendezvényt a közeljövőben is megvalósítani. A Bűnmegelőzési előadás alkalmával tájékoztatás, megelőzés, egyéni és közösségi felelősség hangsúlyozása volt a cél, különös tekintettel az időskorúakra, egyedül élőkre. Mindenféleképpen szükséges ezen ismereteket időről időre újból átadni az időseink védelmében. Az évenként ismétlődő Karácsonyi koncertsorozatunk a lakosság kulturális kiszolgálása mellett az adventi időszakhoz kapcsolódóan, minőségi szórakozást és meleg hangulatú, családias közösségi élmények nyújt. Szeretnénk ezt a rendezvénysorozatot is majd tovább vinni. Igazi büszkeségünk a nagysikerű és nagy érdeklődésre számot tartó Helytörténeti kiállításunk, amely igényes és gazdag anyagot felvonultató kiváló rendezvény volt, ahol a múltidézés, a hagyományok ápolása, a helytörténeti anyagok gyűjtése és megismertetése került előtérbe az egyének, a közösségek és a különböző civil szervezetek aktív részvételével. Reméljük, hogy a nagysikerű, nem csak helyi, hanem a környező települések részvételével megvalósított színes és értékes rendezvényt a közeljövőben is megvalósíthatjuk. A kimondottan a településünkhöz és hagyományaihoz kapcsolódó Zab Nap rendezvényünk első sorban a Ferencszállási Nyugdíjas Klub szakmai támogatásával és számos önkéntes civil közös szorgoskodásával megvalósuló, hagyományokat felelevenítő kulturális rendezvény a mesterségek átörökítésének lehetőségével és színes programokkal. Reméljük, hogy a különböző generációkat, a közösséget összehozó, közösséget formáló rendezvényből igazi hagyomány válik és évről évre megrendezésre kerül. Elmondhatjuk, hogy a közösségi rendezvények zöme az egész lakosságot megmozgatta a különböző szinteken, a tervezés, szervezés, megvalósítás különböző fázisaiban örömmel és aktívan kapcsolódtak be a közös élményekbe. A külső szakmai előadók, művészek, fellépők a színvonal és szakmaiság tekintetében hozzá tudták segíteni a jelenlévőket ismereteik bővítéséhez, minőségi együttlétben lehetett részük. Az önkormányzati segítség, a szervezők együttműködése a konzorciumi partnerekkel végig pozitív együttműködés volt tapasztalható, ötletekkel és kellékekkel többször segítették ki egymást kölcsönösen.  Az értékelést követően számba vettük az elkövetkezendő időszak közösségi eseményei és az ezzel kapcsolatos szervezési és egyéb feladatok is. Az összejövetel vidám hangulatú kötetlen beszélgetéssel és egy kis vendéglátással zárult: a résztvevők saját készítésű süteményt kóstolhattak. Egyértelműen kiderült, hogy az igény lakossági részről nemcsak az elvárások, hanem az önkéntes feladatvállalás szintjén is jelen van a mindennapokban. A tematikus rendezvényekre, azok bővítésére, variálására, jelen közösségfejlesztő tevékenységre a hasonló kis településeknek különösen nagy szükségük van a fennmaradás, fenntarthatóság, élhetőség szempontjából.
Főoldal