Rendeletek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

Hatályos

Alaprendelet

Módosítások

Hatályos

A lakásépítési kölcsönök kamatai visszafizetésének helyi támogatásáról

+

4/1991.(V.24.) KT.

3/1992. (II.10.)     

 

A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

+

6/1991.(X.31.) KT.

7/1992.(VII.16.)    
6/1995.(II.21.)

 

A választási plakátok elhelyezéséről

+

7/1994. (III.24.) KT.

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény végrehajtásáról

+

8/1994. (VI.21.)KT.

13/1996.(X.24.)

 

A magánszemélyek kommunális adójáról

+

16/2015. (XI.30.)

   

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

+

6/1996. (VI.11.) KT.

8/1997.(VI.17.)

 

A helyi iparűzési adóról

+

15/2015. (XI.30.)

   

A település környezetvédelméről

+

12/1997. (X.28.) KT.

6/2000.(IV.04.)

 

A község címeréről és zászlajáról, valamint a község jelképeinek használatáról

+

5/1998. (V.26.) KT.

 

 

Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól

+

3/1999. (III.23.) KT.

3/2003.   (I.27.)

13/2003.(IV.15.)

7/2004.   (IV.29.)

8/2007.   (VI.20.)  

7/2008.   (III.26.)

14/2008.(VII.22.)

7/2009.   (IV.28.)

 

A kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról

+

9/1999. (XI.24.) KT.

17/2004. (XII.01.)

2/2006.   (I.31.)

12/2007.(IX.27.)

18/2008.(XI.27.)

18/2009.(XI.10.)    

 

A közterületek használatáról

+

4/2000. (IV.04.) KT.

12/2000. (X.05.)

10/2005.(X.24.)

11/2008.(VI.30.)

 

A temető fenntartásáról és rendjéről

+

11/2000. (X.05.) KT.

13/2004.(VII.28.)  

11/2005.(X.24.)     

 

A közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

+

10/2001. (III.29.)KT.               

14/2001. (XI.27.)

1/2003.   (I.27.)     

15/2003.(VI.30.)

3/2005.   (II.01.)

3/2006.   (I.31.)

 

Az adósságkezelési szolgáltatásról

+

17/2001.(XII.18.) KT.

   

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

+

11/2002.(XII.10.) KT.

   

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

+

3/2004. (I.30.)KT.  

7/2005.   (VI.21.)

1/2006.   (I.31.)

1/2007.(I.29.)

2/2008    .(I.29.)    

8/2008.(V.14.)

2/2009.   (II.10.)

 

A lakásfenntartási támogatásról   

+

4/2004. (I.30.) KT.

2/2005.( II.01.)     

 

Ferencszállás Község Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról   

+

14/2004.(IX.28.) KT.

 

 

A csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

+

15/2004.(X.28.) KT.               

13/2005.(XII.14.) 16/2006.(XII.18.)

19/2007.(XII.13.) 23/2008.(XII.16.)

11/2009.(VI.30.)

20/2009.(XII.10.)

 

Az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról

+

7/2006.(V.23.) KT.

15/2006.(XII.18.)

18/2007.(XII.13.)

22/2008.(XII.16.)  

10/2009.(VI.30.)

19/2009.(XII.10.)  

 

Ferencszállás Községre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyásáról

+

8/2006.(V.23.)KT.

 

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

+

9/2006.(VI.26.)KT.

18/2006.(XII.19.)

6/2007    .(III.20.)

7/2009.   (IV.27.)  

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közműv. tevékenység támogatásáról

+

10/2006.(VI.26.)KT.

 

 

A gyermekvédelmi támogatás megállapításáról és a folyósítás feltételeiről

+

11/2006.(VIII.08.)KT.

3/2007.   (I.29.)

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

+

8/2007.(V.22.).)KT.               

11/2007.(IX.04.)    

4/2008.   (II.06.)

17/2008. (X.14.)    

8/2009.(V.26.)

 

A helyi építési szabályzatról

+

13/2007.(XI.27.)KT.

 

 

Egészségügyi alapellátás körzeteiről

+

14/2007.(XI.27.)KT.

 

 

A Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

+

1/2008.(I.29.)KT.

1/2009.   (II.10.)

 

A "Ferencszállás Község díszpolgára" cím és "A Ferencszállás Községért" Emlékplakett alapításáról

+

12/2008.(VI.30.) KT.

   

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

+

13/2008.(VII.22.)KT.

16/2008.(X.14.)

20/2008.(XI.24.)

12/2009.(VI.30.)

21/2009.(XII.10.)

 

Ferencszállás Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

+

3/2009.(II.10.)KT.

9/2009.(V.26.)       

13/2009.(VII.28.)

16/2009.(XI.10.)

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelésről

+

17/2009.(XI.10.)KT.

   

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabbályozásáról

+

12/2013. (VII.17.) Onk.

 8/2013. (VI.26.) Önk.  Főoldal