EGYSÉGES SZERKEZETŰ RENDELETEK

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

a települési támogatásról

az adósságkezelési szolgáltatásról

a községi címeréről és zászlójáról, valamint a község jelképeinek használatáról

a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

a választási plakátok elhelyezéséről

a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

a települési környezetvédelemről

a „Ferencszállás Község díszpolgára” cím és „A Ferencszállás Községért” Emlékplakett alapításáról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról

a temető fenntartásáról és rendjéről

a közterület használatról

kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról Módosítva a 6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelettel

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

a települési támogatásról M Ó D O S Í T V A 8/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelettel 13/2016.(XII.08.) önkormányzati rendelettel

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

a közművelődésről

a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól MÓDOSÍTVA 14/2013.(IX.13.). önkormányzati rendelettel 4/2018.(II.18.) önkormányzati rendelettel 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásárólFőoldal